9O7A3105_edited.jpg

Program nauczania

Wyjątkowo innowacyjne podejście do nauki

IMG_7442_edited

IMG_7442_edited

9O7A0430

9O7A0430

9O7A0616

9O7A0616

IMG_0835

IMG_0835

9O7A0402_edited

9O7A0402_edited

20201105_112302

20201105_112302

IMG_0477

IMG_0477

9O7A0397

9O7A0397

Wierzymy, że życie we współczesnym, szybko zmieniającym się i globalnie zintegrowanym świecie wymaga odmiennego podejścia do nauki. Nasz program uczy studentów zadawania pytań, kwestionowania, rozwiązywania problemów i buduje w dzieciach umiejętności analizowania i decyzyjności, uczy bycia przedsiębiorczym i innowacyjnym w prawdziwie międzynarodowym kontekście.

 

Opracowaliśmy unikalny model programu nauczania, który płynnie łączy wyznaczone przez English National Curriculum cele osiągnięć i umiejętności z ustawowymi wymogami polskiego Ministerstwa Edukacji. Tematyczne programy nauczania są zaprojektowane aby wzbudzać w uczniach zainteresowanie i ekscytacje, skupiać uwagę i zachęcać do zadawania pytań. Dlatego niezwykle istotne jest dla nas indywidualne podejście do każdego ucznia. Nie jesteśmy zwolennikami poglądu, że wiedza pochodzi wyłącznie z podręczników i że edukację należy podzielić na naukę osobnych przedmiotów. Zamiast tego, wzbudzamy w uczniach ciekawość i chęci do dalszego zgłębiania tematów, zachęcamy do zadawania własnych pytań, tworzenia projektów badawczych, poszukiwania rozwiązań i powiązań z pokrewnymi obszarami nauki a to w ścisłej współpracy i pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli.

9O7A0603.jpg
intellectual.png

Intelektualna wartość

Uczniowie przyjmujący akademickie i analityczne podejście do swojej nauki, poznający różne punkty widzenia przekonują się, że szkoła to dopiero początek ekscytującej podróży przez całe życie.

 

 

 

 

 

W łączności ze światem

Uczniowie świadomi szerokiej różnorodności, wiedzą że wszyscy odgrywamy znaczącą rolę w tworzeniu świata sprawiedliwego jako miejsce dla nas i całej ludzkości. Wkraczają w świat z pragnieniem i wiedzą, aby uczynić go lepszym.

inclusive.png
inquisitive.png
international.png

Ciekawość
Uczniowie podczas swojej nauki,skupiają się na dogłębnej analizie tematu, tworzą powiązania i zadają pytania dla lepszego zrozumienia zagadnienia, szukają odpowiedzi ucząc się korzystać z szeregu różnych źródeł.

Międzynarodowa wartość

Uczniowie, którzy są wielojęzyczni, tolerancyjni i świadomi innych wartości kulturowych sprawniej rozwijają umiejętność rozumienie globalnych problemów, ponoszą odpowiedzialność za działania i wykazują większe zaangażowanie społeczne. Wartości te staną się nieodłączną częścią ich życia.

inspired_edited.png

Inspiracja

Uczniowie traktujący kulturę, sztukę i świat ich otaczający jako źródło inspiracji i przyjemności, opuszczają szkołę jako wyraziste i pełne pasji osoby z pokładami dobrego nastroju i pozytywnego nastawienia.
Innowacyjność

Studenci korzystają z różnych rozwiązań medialnych i technologicznych, aby dowiedzieć się więcej o otaczającym ich świecie. Odkrywają i wykorzystują nowe możliwości udowadniając tym samym pełne zrozumienia zagadnienia i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach. 

innovative.png

Wartości Cosmopolitan School

Opracowaliśmy sześć obowiązujących światowych wartości, które określają holistyczne podejście i reprezentują międzynarodową edukację i globalny styl życia. Wartości te stanowią rdzeń naszego unikalnego modelu nauczania i są fundamentem do zdobywania wiedzy i dogłębnego zrozumienia każdego zagadnienia omawianego programu. 

 
Curcciulum Circle PL.png

Nauka na przyszłość

Wiedza i zrozumienie

Cele nauki, ramy czasowe i zakres tematyczny są zaczerpnięte z English National Curriculum z dostosowaniem do wymogów w Polsce. Założenia programowe z różnych przedmiotów są zintegrowane i przeplatają się w jeden ekscytujący temat, aby promować fuzję zagadnień z różnych dziedzin i pełną analizę całego kontekstu.

 

Uczniowie oceniają swoją wiedzę i zrozumienie poznawanego zagadnienia na różnych etapach jego omawiania- przed rozpoczęciem analizy, w jej trakcie i po niej. Interpretują swoje przemyślenia i rozważania w oparciu o Wartości Cosmopolitan. Odnosi się to bezpośrednio do możliwości oceny w jaki sposób uczniowie wykażą się swoją wiedzą i zrozumieniem w codziennym życiu i autentycznych sytuacjach.

Ciekawość i innowacyjność

Nauka każdego nowego omawianego tematu rozpoczyna się od poznania zakresu wiedzy uczniów jaką posiadają w danej dziedzinie i sformułowania zakresu pytań i interesujących ich zagadnień. Jest to zapisywane i obecne w salach lekcyjnych przez cały czas obowiązującego zagadnienia . Nauczyciele ukierunkowują uczniów i  pomagają szukać odpowiedzi na postawione pytania, modelując ich kluczowe umiejętności znajdowania rozwiązań, prowadzenia badań i bycia innowacyjnym.

 

Rozwiązania technologiczne i innowacje są przewidziane i planowane na każdym etapie wszystkich działów programowych.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Uczniowie są zachęcani do realizowania własnych pasji i zainteresowań poprzez wzbudzenie ciekawości i chęci zadawania pytań. Obok naukowej analizy, uważność i świadomość rozumienia danego zagadnienia są regularnie uwzględniane na lekcjach i celowo inicjowane przez nauczycieli.

 

Dobre samopoczucie staje się ważną cechą życia szkolnego angażującego uczniów, nauczycieli i rodziców, a ekscytujące i będące wyzwaniem doświadczenia w szkole  i w życiu codziennym motywują uczniów do jak najlepszego działania i dobrego samopoczucia.